Fries dorp in ban van bouwen tiny house-wijk

Pilotproject duurzaam hofje biedt ideale woonkansen voor oud en jong

Het gonst en het broeit in het Friese dorp Berltsum sinds het plan voor kleine woningen is gelanceerd. Van de kapper tot de bakker en van het dorpshuis tot op het voetbalveld wordt erover gesproken. Louter positief, want het pilotproject is voor hen de kans op wat deze hechte gemeenschap het liefst wil: oud worden in het eigen dorp.

bertsum-dorpsbeeld bertsum-bord
Het begint allemaal met de presentatie van een initiatief tijdens de jaarvergadering van de Stichting Berlikumer (Berltsumer) Belangen (SBB), een groep vrijwilligers die, zoals in veel Friese dorpen, de schakel vormt tussen de dorpsgemeenschap en de overheid en andere instanties. 

,,We zitten hier in een vergrijzings-gebied en er zijn door het samengaan van voorzieningen, zoals de scholen en peuterspeelzaal, heel veel lege plekken ontstaan in het dorp’’, vertelt initiatiefnemer Sijbe Knol. ,,Ook in ons dorp hebben wij te maken met een veranderende demografische samenstelling. Meer eenpersoonshuishoudens en steeds ouder wordende mensen, die langer zelfstandig blijven wonen. Dus ook hier stagneert de doorstroming in het woningaanbod. Daarom kwam de initiatiefgroep met een plan voor tiny houses op het terrein van de voormalige basisschool.’’

In april 2017 neemt de gemeenteraad met grote meerderheid een initiatiefvoorstel aan om de mogelijkheden van kleiner wonen in de gemeente te onderzoeken. Allereerst wordt er een tiny house-evenementje georganiseerd met verschillende deskundigen, waaronder pionier Marjolein Jonker. Het trekt een kleine 300 dorpelingen naar het dorpshuis. Dat is iets meer dan 10% van de totale bevolking van het onder de rook van Leeuwarden gelegen Berltsum. ,,We wilden hiermee de jongeren in het dorp iets bieden, maar er bleken vooral veel ouderen op af te komen. Zij wilden graag kleiner en gelijkvloers in de dorpskern wonen’’, vertelt Sijbe, die daardoor met de Werkgroep Klein Wonen in Berltsum van koers wijzigt.

berltsum-impressie-2
Het plan wordt een tiental tiny houses voor ouderen met een inzending van de bouw prijsvraag van de BouwExpo in Almere als uitgangspunt. Het begin is zoals verwacht moeizaam. ,,Normaliter kan dit niet bij de gemeente. Gewoon vanwege de wetgeving. Maar in 2021 wordt er landelijk een nieuwe Omgevingswet van kracht. Hiermee krijgen gemeenten meer vrijheid. Waar ambtenaren nu nog zeggen ‘dit kan niet volgens de regels’ zouden ze straks meer mee moeten denken en zeggen: ‘dat kan wel, maar kijk ook even daar of daar naar’. Meer een participerende dan een regulerende overheid dus. Maar daarop wilden we niet wachten. Wij wilden met ons project aansluiten bij de pilot omgevingswet in Waadhoeke, een pilot welke inmiddels door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is goedgekeurd.’’

Er wordt gekozen voor een zo open mogelijk proces richting de dorpsbewoners en dat wordt vruchten af. Het project gaat steeds meer leven in het dorp en gaat overal over de tong. De plannen, de impressie-tekeningen, de gunstige vooruitzichten en de grotere kansen om in het dorp te blijven wonen zorgen voor een stroom van positieve reacties. Van ‘een opsteker voor het dorp’ tot ‘hier zouden wij wel willen wonen’. 

,,De sociale cohesie in Berltsum is groot. Iedereen kent elkaar en zitten op zaterdag bij elkaar. Zowel jongeren als ouderen willen het liefst in het dorp blijven wonen. Als je ziet hoeveel reacties wij krijgen, dat is echt extreem. Ouderen gooien briefjes in de bus bij werkgroepleden, waarin ze zeggen: ‘Als het klaar is wil ik erin’ of ‘Schrijf mij maar op!’. We hebben al rond de 30 serieuze aanmeldingen voor het project. En dat in een dorp met pakweg 2.600 inwoners. We hebben ook al aanvragen gekregen van andere dorpen in de omgeving. Die hebben ook belangstelling voor een dergelijk project. Dat geeft de noodzaak van dit soort initiatieven wel aan.’’

Sijbe Knol en de overige werkgroepleden zien hun project, dat momenteel in de exploitatiefase zit, dan ook al lang niet meer als enkel een dorpsinitiatief. ,,We hebben er ook commerciële partijen bij betrokken, zodat we meerdere projecten kunnen opzetten in andere gemeenten. We hebben het begrip tiny houses ook laten varen, want daar zijn gemeenten in eerste instantie toch vaak huiverig voor. We noemen het nu klein wonen, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Het is maar hoe je de boodschap verkoopt’’, lacht de initiatiefrijke Fries. ,,We willen huisjes realiseren van 50 tot 80 vierkante meter voor een- en tweepersoonshuishoudens met een maximale prijs van 120.000 euro. 

berltsum-impressie-1
De huidige impressie-tekeningen, die wij laten zien, zijn vooral ter inspiratie. We willen ook kijken wat de doelgroep wil, zodat we een zoveel mogelijk op maat gemaakt project voor ouderen kunnen realiseren. In elk geval wordt het een duurzaam project met een hoge isolatiewaarde, zonnepanelen en we kijken ook naar waterfilters. We gaan voor het meest duurzame hofje van Nederland! We willen zo de doorstroming in de woningmarkt weer op gang helpen. Met het project komen er sneller woningen vrij voor starters en het is toch prachtig om ouderen zo op de meest duurzame manier oud te laten worden’’, besluit Sijbe, die hoopt voor de komende zomer groen licht te krijgen van de gemeente voor dit vooruitstrevende project.

Meer van dit soort verhalen lezen?
Koop dan voor 2,- euro per stuk de losse nummers van het Klein Wonen Magazine in onze webshop, of neem een abonnement. Voor slechts 8 euro heb je al een abonnement op 4 edities van Klein Wonen Magazine. 

Klein Wonen Magazine is een digitaal blad dat vier keer per jaar verschijnt.Beoordelingen

Er zijn geen beoordelingen gevonden.


Blog